خرید اینترنتی فایل انواع روش های تدریس

خرید اینترنتی فایل آشنایی با رویکرد ارتباطی (CLT)

خرید اینترنتی فایل تدریس معلمان دوره ی ابتدایی

خرید اینترنتی فایل تغییرات مواد گزارش كتبی درس پژوهی

خرید اینترنتی فایل توانمندسازی هیأت علمی دانشگاه

خرید اینترنتی فایل ICS و مدیریت مردم محور بلایا

خرید اینترنتی فایل رابطه بین سبكهای یادگیری و میزان خلاقیت دانشجویان

خرید اینترنتی فایل روش تدریس به شیوه مشاركتی

خرید اینترنتی فایل روش تدریس زبان انگلیسی

خرید اینترنتی فایل روش ها وفنون تدریس 2

روش های فعال تدریس

روشهای تدریس فعال تربیت بدنی در مدرسه با حداقل امکانات

شیوه نامه کلاس موضوعی

شیوه نامه مجازی الگوهای تدریس

طرح درس اپیدمیولوژی

قرارداد همکاری هسته کارآفرینی

گزارشی از فعالیتهای تحقیقاتی

مروری بر روند تحول برنامه درسی علوم تجربی

مطالعه شانزدهم کمیسیون بین المللی آموزش ریاضی

میزان آشنایی معلمان از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری

میتودولوژی ( علم روشهای تدریس )( آموزش ) :

تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

ترجمه مقاله روش سازگاری مبتنی بر درخت برای پایگاه داده ابر

پروژه معماری و عمران

5 طبقه (معماری،عمران)