خرید اینترنتی فایل|پایان نامه ارشد تاثیر آموزش خود كنترلی به مادران بر كاهش علایم اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزا ن پسر دوره ابتدایی شهرستان|

پایان نامه ارشد تاثیر آموزش خود كنترلی به مادران بر كاهش علایم اختلال نارسایی توجه بیش فعالی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزا ن پسر دوره ابتدایی شهرستان ساوه در سال تحصیلی 871386پایان نامه ارشد تاثیر آموزش خود كنترلی به مادران بر كاهش علایم اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزا ن پسر دوره ابتدایی شهرستان|41007897|vlj34011560|
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : پایان نامه ارشد تاثیر آموزش خود كنترلی به مادران بر كاهش علایم اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزا ن پسر دوره ابتدایی شهرستان

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش گروهی خودکنترلی به مادران بر کاهش نشانه های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و افزایش پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به این اختلال بوده است. این پژوهش به شیوه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری مورد مطالعه را همه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل در شهرستان ساوه در سال تحصیلی87-1386 را تشکیل می داد. نمونه ای به حجم 20 نفر از دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی از مدارس ابتدایی شهرستان ساوه با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تشخیص و انتخاب گردیدند و به صورت کاملاً تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. از هر دو گروه پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد و مادران گروه آزمایشی 10 جلسه و هر جلسه مدت 2 ساعت تحت آموزش خود کنترلی رزنبام قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس تشخیص اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی DSM-IV و برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی از میانگین نمرات اول و میانگین نمرات نوبت دوم در نظر گرفته شد. برای تحلیل داده ها از مدل آماری تحلیل واریانس عاملی با اندازه گیری مکرر استفاده شد.


مطالب دیگر:
📖شناخت زبان بدن📖شیوه های مرمت نقاشی رنگ روغن و نقد آن (با تأکید برموزون سازی رنگی)📖کاشی کاری معبد سلطانیه📖تحقیق هنر رماتیک📖هنر کاشی کاری در اسلام📖هنر های تجسمی📖وضوح تصویر در عکاسی📖تقسیم بندی قالیهای عثمانی بر اساس طرح و نقشه📖جایگاه ممتاز معماری اسلامی در هنر جهان📖رسالت فرهنگی –اجتماعی هنرمندان📖رویدادهای مهم هنری قرن بیستم📖سبک های هنری📖کاشی کاری و سفالگری📖گرافیك سه بعدی📖ماتیسن📖نقاشی اصیل ایرانی📖هنر باستانی ماور نزدیك و هند📖هنر در نخستین سالهای اسلام📖هنر گلیم بافی📖هنر مدرن ماتیسن📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی اثر UDMA بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی📖مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 14 تا 16 سال📖بررسی و مطالعه موضوع شهادت و قضا در علوم فقهی اسلامی📖پیشینه تحقیق بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون📖خطاطی