خرید اینترنتی فایل|شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرمانشاه (واقع در استان کرمانشاه)|

نقشه محدوده سیاسی شهرستان کرمانشاه,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرمانشاه,شیپ فایل محدوده سیاسی کرمانشاه,نقشه محدوده سیاسی کرمانشاه,نقشه مرز شهرستان کرمانشاه,شیپ فایل مرز شهرستان کرمانشاه,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرمانشاهشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرمانشاه (واقع در استان کرمانشاه)|34007644|vlj34011560|
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرمانشاه (واقع در استان کرمانشاه)

دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرمانشاه (واقع در استان کرمانشاه)،توضیحات:

این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.


در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام شهرستان
- مرکز شهرستان
- مساحت شهرستان به کیلومتر
- محیط شهرستان به کیلومتر
- مساحت شهرستان به هکتار


مطالب دیگر:
نمونه سوال سیاست پولی و مالی دانشگاه آزاد ارومیهنمونه سوال متون فقه 4 دانشگاه آزاد ارومیهنمونه سوال فیزیک 1 دانشگاه آزاد اسلامی ارومیهنمونه سوال تحلیل سازه 1 دانشگاه آزاد اسلامی ارومیهنمونه سوال پایان ترم زمین شناسی دانشگاه آزاد ارومیهنمونه سوال پایان ترم مدنی تطبیقی دانشگاه آزاد ارومیهنمونه سوال پایان ترم عملیات صحرایی دانشگاه آزاد ارومیهنمونه سوال پایان ترم آشنایی با مرمت ابنیه دانشگاه آزاد ارومیهنمونه سوال پایان ترم مهندسی ترافیک دانشگاه آزاد ارومیهنمونه سوال پایان ترم ریاضیات و آمار دانشگاه آزاد ارومیهنمونه سوال پایان ترم دانش خانواده و جمعیت دانشگاه آزاد ارومیهنمونه سوال پایان ترم متره و برآورد دانشگاه آزاد ارومیهنمونه سوال پایان ترم سیالات دانشگاه آزاد ارومیهنمونه سوال پایان ترم هندسه کاربردی دانشگاه آزاد ارومیهنمونه سوال پایان ترم مبانی علم اقتصاد دانشگاه آزاد ارومیهنمونه سوال پایان ترم ادبیات معاصر دانشگاه آزاد ارومیهنمونه سوال پایان ترم متون نثر دانشگاه آزاد ارومیهنمونه سوال پایان ترم مدیریت عمومی دانشگاه آزاد ارومیهنمونه سوال پایان ترم علم و نفس دانشگاه آزاد ارومیهنمونه سوال پایان ترم فیزیک 2 دانشگاه آزاد اسلامی ارومیهنمونه سوال پایان ترم اصول مهندسی زلزله دانشگاه آزاد اسلامی ارومیهنمونه سوال پایان ترم استاتیک دانشگاه آزاد ارومیهراه های افزایش دقت و تمرکز دانش آموزانپژوهش با عنوان تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر كاركرد خانواده زنان دارای همسر معتادتحلیل استاتیکی غیر خطی